Dokumentaciju namenjenu akcionarima možete pogledati izborom polja prema odgovarajućoj godini kada je dokumentacija objavljena